Bernard Jurjević na KBF-u obranio doktorski rad

, ,

Zagreb, (IKA) – Vlč. Bernard Jurjević, svećenik Porečke i Pulske biskupije, obranio je u utorak, 24. studenoga 2020., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom „Glavne značajke ekumenizma Aleksandra Menja“, koju je izradio pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Jure Zečevića u specijalizaciji „Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura“, stekavši time akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane ekumenske teologije. Ispitno povjerenstvo, uz mentora prof. dr. sc. Juru Zečevića, sačinjavali su prof. dr. sc. Petar Bašić i doc. dr. sc. Antun Japundžić.

Vlč. Jurjević je tijekom svoga formacijskog i pastoralnog djelovanja niz godina boravio u zemljama s većinskim pravoslavnim stanovništvom: Srbiji (Šabac i Valjevo), Crnoj Gori (Herceg Novi i Tivat) i Rusiji (Volgograd), i ondje se pobliže upoznao sa životom i djelom svećenika Ruske pravoslavne crkve Aleksandara Menja, čiji je ekumenski značaj odlučio istražiti u svojoj disertaciji.

Radi boljeg razumijevanja konteksta u kojem živi, djeluje i umire Aleksandar Menj, disertacija se prvo bavi poviješću ruske države i crkve koncem 19. i u 20. stoljeću, obilježjima društvenog stanja Sovjetske Rusije i Ruske pravoslavne crkve u njoj. Zahvaća i preteče ekumenske misli oca Menja (Solovjev, Florenskij, Bjerdjajev itd.) te pokazuje njihov utjecaj na njegovu ekumensku viziju. Istražen je stupanj suglasja (podudarnosti) kao i specifičnosti (posebnosti) Menjove vizije jedinstva Crkve u komparaciji s koncepcijama i modelima drugih autora, primjerice s Rahner-Friesovim i Cullmanovim modelom. Prikazan je i vrednovan Menjov stvaralački opus, kao i njegova percepcija i recepcija od strane katoličkih teologa (npr. kardinali Lustiger i Špidlik). Među ostalim, razrađena je i tema (nove) evangelizacije i autentičnosti kršćanskog života kao najučinkovitijeg sredstva za ostvarivanje jedinstva i zajedništva u Kristu, koja je vrlo uočljiva ne samo u spisima i životu nego i u krvavom mučeništvu Aleksandra Menja, ubijenog od strane do danas nepoznate osobe, na ulici u Semchosu u blizini Sergijewa Posada, udarcem sjekirom u glavu i pokopanog 11. rujna 1990., na pravoslavni blagdan Mučeništva sv. Ivana Krstitelja.

Disertaciju karakterizira i obilje izvora i građe crpljene ne samo iz ruskog nego iz više europskih jezika.

Bernard Jurjević rođen je 30. ožujka 1972. godine u Splitu. Prepoznavši poziv za prezbiterat završava Visoku teološku školu „Redemptoris Mater“ u Puli, godine 2003. diplomira i biva zaređen za svećenika Porečke i Pulske biskupije. Obnašao je dužnosti župnika na župama Cerovlje, Borut i Grimalda, Kaštel, Sveta Marija na Krasu, a u sadašnjem trenutku župnik je na župama Barban, Cere i Sutivanac. Uz to, bio je župni upravitelj na župama Momjan, Grožnjan, Kostajnica, Brda i Krasica u Istri te duhovnik zajednici „Cenacolo“ u Novigradu.

Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu stekao je crkveni licencijat iz filozofije na temu „Filozofsko stvaralaštvo Bože Milanovića“.

Postaje odgojitelj i profesor u Pazinskom kolegiju, klasičnoj gimnaziji, u Pazinu, vjeroučitelj u Talijanskoj srednjoj školi Buje i Gospodarskoj školi Buje te u Gimnaziji i strukovnoj školi u Pazinu.

U aktualnom trenutku predavač je filozofije i ekumenske teologije na Visokoj teološkoj školi „Redemptoris Mater“ u Puli.

 

 

Preuzeto s: https://ika.hkm.hr/novosti/vlc-bernard-jurjevic-obranio-doktorat-na-kbf-u-u-zagrebu/