U ponedjeljak, 11. siječnja 2021. s početkom u 12:00 sati profesori, djelatnici i studenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu okupili su se kako bi primili Božji blagoslov i pomolili se za sretan i uspješan rad i stvaralaštvo u 2021. godini.

Prof. dr. sc. Mario Cifrak, V. d. dekana Fakulteta predvodio je svečani obred blagoslova te je sve pozvao da u ovo vrijeme zahvale za prijatelje i članove fakultetske zajednice, posebno u vremenima pandemije i nedavnih potresa koji sve pozivaju na razmatranje trenutaka radosti i kušnji u životu, a poticaj svima treba biti svjetlo i radost vjere. Prof. dr. sc. Cifrak je svima zaželio da boravak na Fakultetu bude trenutak koji će svaki član zajednice obilježiti svojim životom, ali i u svom životu kao dragocjenost.

Po otpustu svi su se razišli u miru, osnaženi  Božjim blagoslovom za nove početke.