Podsjećamo sve zainteresirane studente da se još uvijek, do 15. siječnja, mogu prijaviti na sudjelovanje u ljetnoj školi.

 

Budući da u 2021. godini nema mnogo predviđenih događanja vezanih za CEEPUS , ovo je jedinstvena prilika kako bi se održala tradicija CEEPUS-ovih ljetnih škola.  

 

Za više informacija vidjeti: https://www.kbf.unizg.hr/virtualna-ljetna-skola-u-olomoucu/