Svi zainteresirani studenti pozivaju se na sudjelovanje u prvoj virtualnoj CEEPUS ljetnoj školi u Olomoucu.

 

Tema: “Learning Ethics Through the Pandemic”

 

Rok prijave: do 15. siječnja 2021. godine

 

Termin: od 27. veljače do 25. ožujka 2021. godine

 

CEEPUS virtual Summer school

 

Za više informacija vidjeti: https://docs.google.com/document/d/1ckqvMZEHwF72n4nYg4jovUlOIYy8QcrIJhD7jZ9TOMw/edit?usp=sharing