Pozivamo sve Vas koji ste zainteresirani za Studij crkvene glazbe da se odazovete na Dan otvorenih vrata koji će se održati 21. travnja 2018. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Vlaška 38/III. kat, Zagreb).

Tom prilikom mogu se dobiti detaljnije informacije o Studiju crkvene glazbe, o studijskom programu, nastavku diplomskog studija i o programu kojeg je potrebno pripremiti za provjeru posebnih sposobnosti prema sljedećem rasporedu:

10.00 – O studijskom programima i upisima – doc. art. Mirta Kudrna i izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević
10.20 – Kratki koncert studenata Instituta za crkvenu glazbu
10.45 – Ogledna grupna provjera posebnih sposobnosti (solfeggio, teorija glazbe, harmonija,)
Ines Fočić, prof. i doc. art. Viktorija Čop
12.00 – Individualne konzultacije vezane uz provjeru posebnih sposobnosti:
– Solfeggio, Ines Fočić, prof. 
– Harmonija, harmonija na glasoviru, doc. art. Viktorija Čop
– Glasovir, mr. art. Vesna Šepat Kutnar i Konstilija Nikolić Markota, prof.

Za sve ostale upite, stojimo Vam na raspolaganju.
Prijave za sudjelovanje primaju se na e-poštu: icg@kbf.hr ili na tel: 01/4890-411.

Plakat Dan otvorenih vrata 2018.

Dan otvorenih vrata letak