Proslavljen Dan Hrvatskoga mariološkog instituta

Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, proslavio je svoj dan na Blagovijest, u ponedjeljak 9. travnja. Euharistijsko slavlje u crkvi sv. Martina predslavio je sisački biskup mons. dr. sc. Vlado Košić u koncelebraciji dekana KBF-a prof. dr. sc. Marija Cifraka, predstojnika HMI-a prof. dr. sc. Ivana Karlića i drugih svećenika članova HMI-a te u prisutnosti drugih članova HMI-a i djelatnika KBF-a. Pjevanje su animirale članice HMI-a s. Cecilija Pleša i s. Katarina Koprek.

U homiliji je biskup Košić podsjetio da je Hrvatski mariološki institut osnovan na KBF-u prije 44 godine, 9. ožujka 1974. i da je tada određeno da se Dan HMI-a slavi na Blagovijest. Potom je protumačio smisao slavlja blagdana Navještenja Gospodnjega, kada se slavi veliko otajstvo utjelovljenja Sina Božjega. Na tragu Prologa sv. Ivana i knjige proroka Izaije istaknuo je da se Vječni logos utjelovio, da je Bog nevidljivi postao vidljiv, jedan od nas i među nama, kao Emanuel. Pozvavši se na Psalam 40: „Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!“ – kazao je ta je to i geslo Sina Božjega u utjelovljenju: Kad on preuzima ljudsko tijelo on dolazi vršiti volju Očevu. „Sin Boži dolazi u tijelu, to je veliko otajstvo naše vjere. Taj inkarnacijski princip ima samo kršćanstvo. Da bi se Bog ujedinio s ljudskom naravi i da bi živio u ljudskom tijelu – to je samo Isus Krist, koji je kao Bog po Mariji postao čovjekom“, istaknuo je biskup te nastavio: „Ona je vodila dijalog s anđelom Gabrijelom koji joj je to došao navijestiti, te na njegove riječi ‘ta Bogu ništa nije nemoguće’ Marijin je odgovor ‘neka mi bude po tvojoj riječi’. Ona govori slično kao i Sin Božji: ‘dolazim vršiti volju tvoju, tvoju riječ želim slušati, neka mi bude’. To je i Marijina suradnja i sva njezina predanost i povjerenje koje je iskazala Bogu, otvorivši se jednoj nepoznatoj avanturi, i to je urodilo plodom: Sinom Božjim kojega je rodila i koji je postao čovjekom.“

Biskup je dalje istaknuo da je taj „inkarnacijski princip pun simbolike i poruke, jer Bog postaje čovjekom. On spaja svoju transcendenciju i čovjekov život. Tu se tijelo ističe, inkarnacija znači da Bog nije samo duh, nego je postao i tijelo, postao je vidljiv, a ta vidljivost je vidljiva u svima nama. Mi u svome tijelu trebamo na neki način omogućiti Bogu da postane vidljiv. Ako smo mi mistično tijelo Kristovo, kao Crkva vidljivi Krist, sakrament spasenja, onda i po nama danas Krist treba biti prisutan i vidljiv. Zato je čudno kad neki kršćanstvo pokušavaju interpretirati kao neki samo mistični ili duhovski događaj koji treba ostati nevidljiv, koje se u društvu nigdje ne treba i ne smije prepoznati. To se kosi sa samom naravi kršćanskog poziva, kršćanske vjere, sa samim principom inkarnacije Sina Božjega. Pozvani smo da u svome životu utjelovljujemo Krista Gospodina. Marija je prihvatila da vrši volju Božju. Ona je naš tip, uzor Crkve, ona već sve sažima što mi trebamo biti i trebamo činiti. I mi smo pozvani da Bog po nama bude prisutan, dodirljiv, tjelesan u životu ovoga svijeta.“

Biskup Košić je spomenuo dokument Kongregacije za nauk vjere „Placuit Deo“ u kojem se spominju današnji novi oblici gnosticizma. Gnosticizam je zahtijevao odricanje od tijela i stavljao je naglasak na čovjekov duhovni život i spoznaju. I danas postoje tendencije pounutrenja vjere bez vanjskog, tjelesnog elementa, pojave da se odlazi samo u duhovne sfere, a to nije potpuno kršćanski. Zaključio je da je kršćanstvo prepoznatljivo upravo po inkarnacijskom elementu i da stoga trebamo biti utjelovljeni u svom vjerskom životu, da on bude vidljiv u svijetu i društvu u kojem živimo. Kazao je da Hrvatski mariološki institut tolike godine pokazuje vidljivost svoga djelovanja, a o tome svjedoči i najnoviji zbornik „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“.

Nakon euharistijskoga slavlja slijedilo je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu predstavljanje zbornika „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“, u kojem su objavljeni radovi sa mariološko-marijanskog simpozija održanoga u Sisku, 4. i 5. prosinca 2015. godine. Zbornik su predstavili prof. dr. sc. Ivan Karlić, predstojnik HMI-a i jedan od recenzenata zbornika, mons. dr. sc. Vlado Košić, domaćin simpozija i zamjenik predstojnika HMI-a, doc. dr. sc. s. Valerija Kovač, urednica zbornika i tajnica HMI-a, te dr. Stjepan Brebrić, direktor Kršćanske sadašnjosti kao suizdavač zbornika.

Izlaganja predstavljača ćemo u cijelosti u PDF-formatu objaviti na našoj stranici HMI-a.

Zbornik se može nabaviti u knjižarama Kršćanske sadašnjosti.

s. Valerija Kovač