Doc. art. Mirta Kudrna i doc. art. Elizabeta Zalović imat će dogovor za individualnu nastavu sa svim studentima kojima predaju predmet Orgulje (studenti 1. godine: Goran Gregorin, s. Josipa Pavla Jakić, Antonia Jurinec, Mateo Klasić, Ante Kuraja, Theo Romaj, Tomislav Torbar, Valentino Žlabur) u  ponedjeljak, 2. listopada 2017.  u 17,00 sati u dv. 309/III kat.

Milan Hibšer, mag. art. predavat će predmet Orgulje studentima 1. godine ICG-a:  Antonio Franjo, Ines Hustić, Marko Ratkajec i Mislav Lucić. Dogovor za individualnu nastavu sa svim studentima kojima Milan Hibšer, mag. art., predaje predmet Orgulje, bit će u srijedu 4.10.2017. u 12h u dv. 305/III kat.