Prijava i dogovor za izborni predmet Dirigiranje (doc. art. Marko Magdalenić) bit će u petak, 6. listopada 2017. u 12,30 u dv. 305/III kat.