Duhovna obnova za studente, profesore i sve ostale zaposlenike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

koju vodi studentski kapelan don Damir Stojić bit će

u petak, 20. listopada 2017. u 20:00h u crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji.