Dani crkvene glazbe 2017.

, ,

Stručni skup Dani Crkvene glazbe ~LITURGIJSKA GLAZBA KORIZMENOG VREMENA~ održati će se 20. i 21. listopada 2017. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38.

Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Prijave za stručni skup primaju se u Tajništvu Instituta do 17. listopada 2017. godine (el. pošta: icg@kbf.hr ili na tel.: 01/4890-411).

Program – Dani crkvene glazbe 2017