,

Predavanja za studente izvanrednog stručnog studija Teologije

Predavanja za studente izvanrednog stručnog studija Teologije bit će od 6. do 11. studenoga 2017. (prvi tjedan) te od 4. do 9. prosinca 2017 (drugi tjedan).