Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2018. godini za doktorande i postdoktorande.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2017.

Natječaj je objavljen na poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-financiranje-jednomjesecnog-istrazivackog-boravka-na-sveucilistu-u-becu-u-2018/