Međunarodna edukacija, namijenjena osoblju visokih učilišta na temu inkluzije mobilnosti „International Staff Week on Inclusive Mobility“, održat će se od 6. do 8. listopada 2021. u Gentu u Belgiji u organizaciji Centra za podršku inkluziji u visokom obrazovanju (SIHO) i Sveučilišta primijenjenih znanosti De Artevelde.

Cilj je ove edukacije podrška osoblju visokih učilišta u povećanju inkluzije u njihovim projektima mobilnosti, a više o samom programu i predavačima možete pronaći na mrežnim stranicama.

Maksimalan broj sudionika je 30, a moguće je sudjelovanje jednog sudionika po ustanovi.

Rok za podnošenje prijave je 21. lipnja, a kotizacija za ovu edukaciju iznosi 85 EUR.

Prijavni obrazac nalazi se na poveznici.