U sklopu CEEPUS bioetičke mreže na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavanja će održati doc. dr. sc. Igor Bahovec s Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u terminima:

  • petak 31. ožujka 2017. godine od 8.15 do 10.00 sati u dvorani V (u sklopu nastave pete godine Filozofsko-teološkog studija): Challenges of Amoris Laetitia and Synod on the family
  • subota 1. travnja 2017. godine od 10.15 do 12.15 sati u dvorani I (nakon održane I. doktorske radionice doktorandima Licencijatskoga i doktorskog studija teologije): Reality of life and evangelisation in Amoris Laetitia and Laudato si’
  • ponedjeljak 3. travnja od 8.15 do 10.00 sati u dvorani IV (u sklopu nastave četvrte godine Filozofsko-teološkog studija: Social teaching in Laudato si’.

 Dolazak na predavanja obavezan je za studente četvrte i pete godine Filozofsko-teološkog studija u naznačenim terminima. Studenti Licencijatskoga i doktorskog studija teologije dobit će potvrde za sudjelovanje na javnom predavanju ukoliko budu upisani na listu.