Istraživanje projekta RELIGOBRAZ predstavljeno na Sveučilištu u Glasgowu

,

U okviru projekta RELIGOBRAZ dvije članice projektnog tima, G. Barudžija i M. Jurišić, sudjelovale su  na European Conference of Educational Research 2023, međunarodnoj konferenciji iz područja odgoja i obrazovanja. Konferencija je održana od 22. do 25. kolovoza 2023. na Sveučilištu u Glasgowu, u organizaciji europskog društva EERA (European Educational Research Association), Ovogodišnja tema konferencija bila je „The Value of Diversity in Education and Educational Research.“ Izlaganja istraživača iz 77 zemalja odgovarala su na pitanje kako edukacijska istraživanja mogu doprinijeti otkrivanju izazova koji su rezultat rastućih oblika raznolikosti u društvu. S obzirom da se projekt RELIGOBRAZ bavi istraživanjem problema upravljanja religijskom raznolikosti na razini vjeronaučnih kurikuluma te kompetencija vjeroučitelja, predstavljeni su rezultati dvaju istraživanja. Dr. sc. Gordana Barudžija održala je predavanje „Religious Diversity in Confessional Religious Education Curricula in the Republic of Croatia: a Comparative Analysis“ kojim je predstavila rezultate komparativne analize vjeronaučnih kurikuluma u RH. Doktorandica Marija Jurišić održala je predavanje „Religious dimension of intercultural education in confessional religious education: teachers’ views and opinions on teaching methods in Croatia“ u sklopu kojeg je predstavila rezultate kvantitativnog istraživanja o metodičkoj osposobljenosti vjeroučitelja za razvoj interkulturalne kompetencije u vjeronaučnoj nastavi. Raznolikost istraživačkih prijedloga, definiranih problema, ali i rezultata, iskoristit će se u daljnjem radu projekta, kao i znanstvenom doprinosu sudionica u hrvatskom kontekstu.