Javna obrana pisanog licencijatskog rada Milana-Danijela Jurića pred Povjerenstvom

,

U srijedu, 21. lipnja 2017. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Rasprava o Bogu u filozofiji Karola Wojtyle Milana-Danijela Jurića, dipl. kateh. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić, član; prof. dr. sc. Josip Oslić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VIII. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. svibnja 2017. godine, pod točkom V/3 dnevnoga reda.

PLAKAT