U ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas lic. theol. Jasne s. Kriste Mijatović pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, mentorica-članica i prof. dr. sc. Josip Burušić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na I. redovitoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2018. godine.

PLAKAT