U petak, 12. lipnja 2020. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Teološko-kritičko tumačenje duhovnog ateizma Andréa Comte-Sponvillea lic. theol. Kristine Vujice pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, predsjednik; prof. dr. sc. Željko Tanjić, mentor-vanjski član i doc. dr. sc. Tomislav Kovač, član.

 

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. travnja 2020. godine.

Obavijest o obrani doktorata