U ponedjeljak, 15. srpnja 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II. lic. theol. Mate Antunovića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Mladen Parlov, mentor-vanjski član i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2019. godine. 

PLAKAT