U srijedu, 10. srpnja 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije lic. theol. Odilona-Gbènoukpoa Singboa pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik; prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član i izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na IX. redovitoj sjednici, održanoj dana 28. lipnja 2019. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT