U ponedjeljak 11. rujna 2017. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke Republike (1697.-1797.) lic. theol. Zdenka Dundovića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Jadranka Neralić, mentorica-vanjska članica; doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 7. srpnja 2017. godine, pod točkom V/1 Dnevnog reda.

PLAKAT