Javna obrana pisanoga doktorskoga rada lic. theol. Damira Šehića pred Povjerenstvom

, ,

U utorak, 30. lipnja 2020. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Teološko-bioetičko vrjednovanje ustavnosudskih odluka o pobačaju lic. theol. Damira Šehića pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik; prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član; prof. dr. Josip Grbac, mentor-član; prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, vanjska članica i Izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, vanjska članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na V. redovitoj sjednici, održanoj dana 28. veljače 2020. godine.

Obavijest o obrani doktorata