Javna obrana pisanoga doktorskoga rada lic. theol. Ivana Pleše

, ,

U utorak, 17. siječnja 2023. godine, s početkom u 11.30 sati u dvorani III. (S6) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Voćarska cesta 106, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada „Aktualne doktrinarne, zakonodavne i teološke pozicije u kršćanskim crkvama s obzirom na narav višekonfesijske molitve lic. theol. Ivana Pleše pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, mentor – član te doc. dr. sc. Antun Japundžić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na III. redovitoj sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2022. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorata