U srijedu, 17. studenoga 2021. godine, s početkom u 15.00 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Pastoral psihički oboljelih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj“ lic. theol. Janjke Mazić pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, mentor-član; doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, sumentor-vanjski član; prof. dr. sc. Alojzije Čondić, vanjski član te doc. dr. sc. Mijo Nikić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. listopada 2021. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorata