srijedu, 22. prosinca 2021. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada „Analiza znanstvenih radova teologinja u Hrvatskoj objavljenih od 1990. do 2015. godine pod ekleziološkim vidom sjećanja i očekivanja mr. sc. Gordane Barudžija pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, predsjednik; prof. dr. sc. Željko Tanjić, mentor – vanjski član te doc. dr. sc. Branko Murić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. studenoga 2021. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorata