U četvrtak, 25. listopada 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani II (soba 202) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Mistagogija u župnoj katehezi adolescenata mr. sc. Tvrtka Beusa pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, mentor-vanjski član, doc. dr. sc. Denis Barić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici održanoj dana 21. rujna 2018. godine.

Plakat