Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Anamarije Jukić-Ivandić, dipl. theol. pred Povjerenstvom

, ,

U četvrtak, 23. svibnja 2024. godine, s početkom u 12.30 sati u dvorani II. (II. kat) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška ulica 38, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Izazovi kiborgizacije čovjeka: teološko-bioetičko vrednovanje biotehničkih modifikacija ljudske naravi Anamarije Jukić-Ivandić, dipl. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik; prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član i doc. dr. sc. Ante Bekavac, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. travnja 2024. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

PLAKAT