Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Ilije Posavca pred povjerenstvom

, ,

U utorak, 11. listopada 2022. godine, s početkom u 15.15 sati u dvorani I. (S3) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Voćarska cesta 106 održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Vrijednost slobode kao antropološkog pojma u prvom razdoblju Augustinova života Ilije Posavca pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, mentor-član; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-vanjski član; izv. prof. dr. sc. Anto Barišić, član i izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 15. srpnja 2022. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT