U utorak, 9. travnja 2019. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Mogućnosti ostvarivanja župnoga pastoralnoga vijeća u župnoj zajednici Josipa Horvata, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, predsjednik; prof. dr. sc. Josip Šimunović, mentor-član i doc. dr. sc. Lucija Boljat, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na VI. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT