U utorak, 9. siječnja 2018. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Obitelj kao privilegirano mjesto prenošenja vjere. Briga Riječke nadbiskupije za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri Marijana Benkovića, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Denis Barić, predsjednik; prof. dr. sc. Josip Šimunović, član; prof. dr. sc. Ružica Razum, mentorica-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. listopada 2017. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

Plakat