Javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Tee Vuglec Mijović, mag. theol. pred Povjerenstvom

, , , ,

U utorak, 28. studenoga 2023. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani V. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška ulica 38, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Filozofsko-teološko istraživanje ideje populizma s kritičkim vrednovanjem njegovih manifestacija u modernim društvima Tee Vuglec Mijović, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član i prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. listopada 2023. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT