U petak, 14. lipnja 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Objava Boga prema učiteljstvu Ivana Pavla II. u enciklici Redemptor hominis Vladimira Brizića, dipl. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Branko Murić, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Antunović, mentor-član i doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. travnja 2019. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT