U petak, 16. prosinca 2016. godine s početkom u 13.00 sati u seminaru II (doba 207), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Katolički sveci, blaženici i službenici Božji Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstulic. theol. Dejan Turza pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, predloženi mentor-član; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na I. redovitoj sjednici 28. listopada 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT