Međunarodna znanstvena konferencija “Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi”

,

 

U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta Doprinos religijskog obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu RELIGOBRAZ,  na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 20. rujna 2021. g. će se održati Međunarodna znanstvena konferencija na temu

Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi.

Na ovoj konferenciji bit će prezentirani važniji rezultati dosadašnjih istraživanja u okviru ovog Projekta. Konferenciju je moguće pratiti uživo i online verziji.

 

Program