Međunarodni znanstveni simpozij “Doprinos vjeronauka izgradnji odgovornih građana. Europske i afričke perspektive“ (The Contribution of Religious Education to the Creation of Responsible Citizens: European and African Perspectives“)

, , , ,

Međunarodni znanstveni simpozij Doprinos vjeronauka izgradnji odgovornih građana u organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se na engleskom jeziku od 14 do 17. srpnja 2022. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu (Kaptol 29a).

Plakat

Program

Knjižica sažetaka

Izravni prijenos Simpozija, sa snimkom svih predavanja