Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru organiziraju međunarodni znanstveni skup

“Mudrost u Bibliji”

koji će se održati 23. – 24. listopada 2020. godine u Zadru.

Mudrost u bibliji – plakat

Mudrost u bibliji – program