Transatlantska platforma za društvene i humanističke znanosti (T-AP) je mreža organizacija za financiranje istraživanja iz Europe te Sjeverne i Južne Amerike. Cilj je ove platforme povećati osviještenost javnosti o važnosti društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću. Platforma će krajem ožujka 2021. objaviti tematski natječaj vezan uz oporavak društva u razdoblju nakon pandemije COVID-19. 

Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo.

Projektni prijedlozi trebali bi odgovoriti na barem jedan od sljedećih pet izazova: smanjenje nejednakosti i osjetljivosti, izgradnja otpornijeg, uključivog i održivog društva, poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja, promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija i promicanje djelotvornosti i istinitosti u komunikaciji i medijima.

Na natječaj se prijavljuju transnacionalni projektni konzorciji. Konzorciji se moraju sastojati od najmanje tri partnera iz tri različite zemlje sudionice te moraju imati transatlantsku komponentu (tj. konzorcij mora uključivati partnere s obiju strana Atlantika). Popis organizacija koje sudjeluju u Natječaju dostupan je na mrežnim stranicama konzorcija.

Predviđeni vremenski okvir natječaja/otvaranje natječaja je 31. ožujka 2021.

Tekst najave međunarodnog natječaja dostupan je na: https://hrzz.hr/najava-medunarodnog-natjecaja-transatlantske-platforme-oporavak-obnova-i-otpornost-drustva-u-razdoblju-nakon-pandemije/