,

Nastupno predavanje – dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić

Dr. sc. KATA S. AMABILIS JURIĆ,

pristupnica natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice

iz područja humanističkih znanosti na Katedri religijske pedagogije i katehetike održat će

 

nastupno predavanje

s temom: 

 

Katekizam Katoličke Crkve u katehezi odraslih

 

u srijedu, 10. siječnja 2018. u vremenu od 16.15 do 17 sati u dvorani V

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Vlaška 38, Zagreb.

 

Nastupno predavanje – dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić