Dvodnevni Međunarodni istraživački seminar za studente i studentice poslijediplomskog licencijatskog i doktorskog studija teologije će se održati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu od 31. ožujka do 1. travnja 2022. godine o temi „Religija, Crkva i teologija u vremenu krize. Teološka i religijskopedagoška istraživanja / Religion, Church and Theology in Times of Crisis: Theological and Religious Pedagogical Research / Religion, Kirche und Theologie in Zeiten der Krise. Theologische und religionspädagogische Forschung.”

Na seminaru će sudjelovati studenti iz Bochuma (Njemačka) i Zagreba (Hrvatska). Seminar će se odvijati na engleskom i njemačkom jeziku.

Prijave i sažetke izlaganja treba poslati do 18. veljače 2022. godine na adresu: poslijediplomski@kbf.unizg.hr s naznakom „Prijava za Međunarodni istraživački seminar”.

Detaljnije upute  možete pronaći na: Natječaj za prijavu izlaganja na Međunarodnom istraživačkom seminaru za studente i studentice poslijediplomskog studija teologije.