KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38
10000 Zagreb
https://www.kbf.unizg.hr/

 

a) Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti

Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti izvodi se na Institutu religijskih znanosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF) kao redoviti studij u pet modula/smjerova (1. Vjeronaučni/nastavnički; 2. Pastoralno-katehetski; 3. Crkvena kulturna dobra; 4. Kršćanski humanizam i ekonomski razvoj; 5. Ekumenizam i međureligijski dijalog). Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra Teološko-religijskih znanosti. Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti u akademskoj godini 2020./2021. utvrđuje se u visini od 55 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na studij pristupnik treba imati 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Religijske pedagogije i katehetike/Teološko-religijskih znanosti. Na diplomski studij Teološko-religijskih znanosti mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
 • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

b) Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije

Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje jednu godinu, odnosno dva semestra (60 ECTS bodova). Završetkom studija stječe se akademski naslov magistar/magistra crkvene glazbe – glazbene pedagogije. Upisna kvota u akademskoj godini 2020./2021. utvrđuje se u visini od 7 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na sveučilišni diplomski studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskome sveučilišnom studiju crkvene glazbe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij crkvene glazbe na drugim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5, mogu se upisati uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

c) Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – gregorijanika

Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – gregorijanike izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje jednu godinu, odnosno dva semestra (60 ECTS bodova). Završetkom studija stječe se akademski naslov magistar/magistra crkvene glazbe – gregorijanike. Upisna kvota u akademskoj godini 2020./2021. utvrđuje se u visini od 5 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na sveučilišni diplomski studij Crkvene glazbe – gregorijanike pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskome sveučilišnom studiju crkvene glazbe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij crkvene glazbe na drugim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,0, mogu se upisati uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

  

Postupak predprijave i prijave za sve studijske programe

Predprijave i izbor modula/smjera zainteresiranih pristupnika (koji su završili ili će završiti do početka prijava) primaju se od 1. do 11. rujna 2020. slanjem potpisanog obrasca Predprijave na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr. Obrazac Predprijave dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Prijave i potvrde predprijava za upis primaju se 23. i 24. rujna 2020. od 13 do 15,30 sati u Studentskoj referadi KBF-a, prizemlje, soba br. 15.

 

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji SU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu predaju potpisani obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija.

 

Studenti, strani državljani, koji su preddiplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija
 • rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili potvrdu o pokrenutom postupku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uvažavati.

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak održat će se 25. rujna 2020. Rang lista kandidata bit će objavljena 28. rujna 2020.

  

Upisi

Upisi na diplomske sveučilišne studije: Teološko-religijskih znanosti, Crkvene glazbe – glazbene pedagogije i Crkvene glazbe – gregorijanike održat će se 29. i 30. rujna 2020. od 9 do 12 sati u prostorijama Studentske referade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, soba br. 15. Pristupnici su dužni osobno doći na upis te priložiti sljedeće dokumente u izvorniku:

 • jednu fotografiju 6×4 cm (svi pristupnici)
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kn uplaćenih na IBAN broj računa: HR732360000-1101358687, poziv na broj: 2002 (svi pristupnici)
 • domovnicu (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu)
 • rodni list (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu).

 

Obrazac PREDPRIJAVE na diplomske studije

Obrazac PRIJAVE na diplomske studije