U četvrtak, 3. rujna 2020. godine, s početkom u 11.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Druga biskupijska sinoda đakovačka i srijemska – Oživotvorenje socijalnog nauka Crkve po pastoralnim strukturama u Đakovačko – osječkoj nadbiskupiji mr. sc. Igora Jakobfija pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Silvija Migles, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, predloženi mentor – vanjski član; prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predloženi mentor – član; prof. dr. sc. Tonči Matulić, član i dr. sc. Tadija Milikić, vanjski član.

 

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na IX. redovitoj sjednici, održanoj dana 26. lipnja 2020. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani