Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./2021.

, , ,

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2020./2021.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve
 • Ekumenski i međureligijski dijalog
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse
 • Crkva i teologija tijekom povijesti

 

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u listopadu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru i dijelom na daljinu.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike, diplomski Teološko-katehetski studij ili diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

 

 

Svi kandidati prilažu:

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski (kanonski) stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika na razini B1 (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 4. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 5. suglasnost i mišljenje mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike, diplomskog Teološko-katehetskog studija ili diplomskog studija Religijske pedagogije i katehetike:

 

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

 

Natječaj je otvoren od 24. kolovoza 2020. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. O datumu i vremenu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (+385 01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, i na mrežnoj stranici https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.unizg.hr.

 

 

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

molba – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)

prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

naslov i opis teme doktorskoga rada

suglasnost i mišljenje mentora