KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Vlaška 38

10000 Zagreb https://www.kbf.unizg.hr/

 

a) Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti

Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti izvodi se na Institutu religijskih znanosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij u pet modula/smjerova (1. Vjeronaučni/nastavnički; 2. Pastoralno- katehetski; 3. Crkvena kulturna dobra; 4. Kršćanski humanizam i ekonomski razvoj; 5. Ekumenizam i  međureligijski  dijalog,  od  kojih  će  se  u  akademskoj  godini 2019./2020. održavati dva (1. Vjeronaučni/nastavnički i 3. Crkvena kulturna dobra). Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra Teološko- religijskih znanosti (mag. sc. theol.-relig.). Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti u akademskoj godini 2019./2020. utvrđuje se u visini od 55 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na studij pristupnik treba imati 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Religijske pedagogije i katehetike/Teološko- religijskih znanosti. Na diplomski studij Teološko-religijskih znanosti mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
 • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

b) Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije

Diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje jednu godinu, odnosno dva semestra (60 ECTS bodova). Završetkom studija stječe se akademski naslov magistar/magistra crkvene  glazbe  –  glazbene  pedagogije.  Upisna  kvota  u  akademskoj godini 2019./2020. utvrđuje se u visini od 7 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na sveučilišni diplomski studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskome sveučilišnom studiju crkvene glazbe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij crkvene glazbe na drugim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5, mogu se upisati uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

Postupak predprijave i prijave za oba studijska programa

Predprijave i izbor modula/smjera zainteresiranih pristupnika (koji su završili ili će završiti do početka prijava) primaju se od 2. do 13. rujna 2019. slanjem potpisanog obrasca Predprijave na e-poštu: referada@kbf.hr. Obrazac Predprijave dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Prijave i potvrde predprijava za upis na diplomski sveučilišni studij Teološko- religijskih znanosti i diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije primaju se 23. i 24. rujna 2019. od 13 do 15.30 sati u Studentskoj referadi Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prizemlje, soba 15.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji SU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu predaju potpisani obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju    potvrde     i/ili    diplome    o     završenom    sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija.

 

Studenti, strani državljani, koji su preddiplomski studij završili na visokom učilištu

izvan Republike Hrvatske trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju    potvrde     i/ili    diplome    o    završenom    sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija
 • rješenje Ureda  za  akademsko  priznavanje  inozemnih  visokoškolskih kvalifikacija ili potvrdu o pokrenutom postupku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uvažavati.

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak održat će se 25. rujna 2019. Rang lista kandidata bit će objavljena 26. rujna 2019.

 

Upisi

Upisi na diplomski sveučilišni studij Teološko-religijskih znanosti i diplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe – glazbene pedagogije održat će se 27. i 30. rujna 2019. od 9 do 12 sati u prostorijama Studentske referade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, soba 15. Pristupnici su dužni osobno doći na upis te priložiti sljedeće dokumente u izvorniku:

 • jednu fotografiju 6×4 cm (svi pristupnici)
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kn uplaćenih na IBAN broj računa: HR732360000-1101358687, poziv na broj: 2002 (svi pristupnici)
 • domovnicu (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu)
 • rodni list (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu)

 

1-obrazac PREDPRIJAVE za diplomske studije

2-obrazac PRIJAVE za diplomske studije