KLASA: 602-04/19-01/01

URBROJ: 251-82/34-19-152

Zagreb, 15. srpnja 2019.

 

 

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 12. srpnja 2019. god.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura 

u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

Broj slobodnih mjesta: 40.

Školarina: 3.000,00 kuna po godini.

 

Održavanje nastave: Nastava započinje 26. listopada 2019., a završava 6. lipnja 2020. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 8./9. studenog 2019., 22./23. studenog 2019., 10./11. siječnja 2020., 31. siječnja /1. veljače 2020., 14./15. veljače 2020., 28./29. veljače 2020., 6./7. ožujka 2020., 20./21. ožujka 2020., 8./9. svibnja 2020., 22. /23. svibnja 2020., 5./6. lipnja 2020. god.

 

Tijekom godine za polaznike će biti organizirana i dva duhovno-formativna susreta, jedan u zimskom, a drugi u ljetnom semestru.

 

Uvjeti za upis: Završena barem srednja škola. Motivacijsko pismo/obrazloženje.

 

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu i motivacijsko pismo (preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Domovnicu
  • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika  – nije obvezan uvjet

 

  • Natječaj je otvoren 4. rujna 2019. godine i traje 30 dana.
  • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u uredu Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107

tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati

putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.

 

 

 

 

 

      Dekan Fakulteta

Prof. dr. sc. Mario Cifrak

Teološka kultura_Cjeloživotno_Natječaj za ak. g. 2019-2020