Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis na program cjeloživotnog obrazovanja

Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata

u akademskoj godini 2021./2022.

 

Broj slobodnih mjesta: 20.

Školarina: 4.000,00 kuna po godini.

Održavanje nastave: Nastava započinje 23. listopada 2021., a završava 4. lipnja 2022.

Termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 23. listopada 2021., 5./6. studenoga 2021., 17./18. prosinca 2021., 14./15. siječnja 2022., 4./5. veljače 2022., 4./5. ožujka 2022., 8./9. travnja 2022., 6./7. svibnja 2022., 3./4. lipnja 2022.

 

Tijekom godine za polaznike će biti organizirana i dva duhovno-formativna susreta, jedan u zimskom, adventski (18. prosinca 2021.), a drugi u ljetnom semestru, korizmeni (9. travnja 2022.).

 

Uvjeti za upis: Motivacijsko pismo/obrazloženje.

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu i motivacijsko pismo (obrazac preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Domovnicu
  • Dopuštenje vlastitog Ordinarija (nad/biskup ili redovnički poglavar/poglavarica)

 

Natječaj je otvoren 13. rujna 2021. godine i traje do 19. listopada 2021.

 

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. 0 terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u uredu Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10 000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107

tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati putem e-pošte:  tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidat

Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.