Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća donesene na X. redovitoj sjednici, održanoj 9. srpnja 2021. god.,

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

NATJEČAJ
za upis na program cjeloživotnog obrazovanja

Liturgijska glazbena kultura
u akademskoj godini 2021./2022.

 

Broj polaznika: 20.

Školarina: 5.000,00 kuna po godini.

 

Održavanje nastave: Nastava započinje 22. listopada 2021., a završava 28. svibnja 2022. Termini studijskih susreta bit će sljedeći: 22./23. listopada 2021., 5./6. studenoga 2021., 19./20. studenoga 2021., 7./8. siječnja 2022., 21./22. siječnja 2022., 4./5. veljače 2022., 18./19. veljače 2022., 4./5. ožujka 2022., 25./26. ožujka 2022., 29./30. travnja 2022., 13./14. svibnja 2022., 27./28. svibnja 2022.

 

Tijekom godine će biti organizirana i dva duhovno-formativna susreta, jedan u zimskom (11. prosinca 2021.), a drugi u ljetnom semestru (9. travnja 2022.).

 

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu (preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Svjedodžbu ili drugi dokument o završenome glazbenom obrazovanju (nije nužno)
  • Domovnicu
  • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika (nije obvezatan uvjet).
  • Natječaj je otvoren 3. rujna 2021. godine i traje 30 dana.
  • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

 

Razredbeni ispit (Provjera) i konzultacijski razgovor s pristupnicima bit će organizirani 11. i 12. listopada 2021. (Institut za crkvenu glazbu KBF-a, u 17 sati).

O rasporedu razredbenih ispita pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu, na sljedeće kontakte:
10000 Zagreb, Vlaška 38, 3. kat, soba 318
tel. (01) 4890 411 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati
putem e-pošte: icg@kbf.unizg.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Natječaj za upis na program cjeloživotnoga obrazovanja

Liturgijska glazbena kultura
Vlaška 38, 10001 ZAGREB

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, 3. kat, soba 318, u roku iz Natječaja.

Natječaj