Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. parcijalne rezultate 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22.

Rezultati se odnose samo na prijave zaprimljene u periodu 18.6.-20.7.2021. godine: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/202122-erasmus-praksa-1-parcijalni-rezultati-1-krug-natjecaja/

Sve studente na koje se ovi rezultati odnose Sveučilište će dodatno kontaktirati.

Zaduženja vezana uz provedbu Erasmus+ stručne prakse raspodijeljena su na dvije koordinatorice (Ratimira Šimundić i Ružica Bruvo), koje vode brigu o studentima pojedinih fakulteta/akademija. Popis pojedinih sastavnica s pripadnim kontaktom nalazi se u sklopu uputa za studente, na ovoj poveznici: Upute.

Također, dalje vrijedi napomena: ako eventualno netko od studenata promijeni svoje planove za Erasmus+ stručnu praksu uslijed pandemije Covid-19, npr. zatraži odgodu polaska ili odluči odustati, dužan se javiti koordinatorici nadležnoj za određenu sastavnicu Sveučilišta.