NATJEČAJ za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Liturgijska glazbena kultura u akademskoj godini 2023./2024.

, ,

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća donesene na X. redovitoj sjednici, održanoj 14. srpnja 2023. god.,

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

NATJEČAJ
za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Liturgijska glazbena kultura
u akademskoj godini 2023./2024.

 

Broj polaznika: 20.

Školarina: 663,61 € (5.000,00 kn) po godini.

 

Održavanje nastave: Nastava započinje 20. listopada 2023., a završava 25. svibnja 2024.

 

Termini studijskih susreta bit će sljedeći: 20./21. listopada 2023., 27./28. listopada., 3./4. studenoga 2023., 10./11. studenog., 24./25. studenoga 2023., 1./2. prosinca., 12./13. siječnja 2024., 26./27. siječnja 2024., 9./10. veljače 2024., 23./24. veljače 2023., 8./9. ožujka 2024., 12./13. travnja 2024., 26./27. travnja 2024., 10./11. svibnja 2024., 24./25. svibnja 2024.

 

Tijekom godine će biti organizirana i dva duhovno-formativna susreta, jedan u zimskom (9. prosinca 2023.), a drugi u ljetnom semestru (23. ožujka 2024.).

 

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu (preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Svjedodžbu ili drugi dokument o završenome glazbenom obrazovanju (nije nužno)
  • Domovnicu
  • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika (nije obvezatan uvjet).
  • Natječaj je otvoren 28. kolovoza 2023. godine i traje 30 dana.

 

  • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

 

 

Svi pristupnici imaju Razredbeni ispit (Provjeru) i konzultacijski razgovor. O rasporedu razredbenih ispita pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu, na sljedeće kontakte:
        10000 Zagreb, Vlaška 38 (privremena lokacija Voćarska 106),
        tel. (01) 2117 628 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati

        e-pošta: icg@kbf.unizg.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Natječaj za upis na program cjeloživotnoga obrazovanja

Liturgijska glazbena kultura
Vlaška 38, 10001 ZAGREB

 

ili donose osobno na privremenu lokaciju Fakulteta, Voćarska 106, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, 1. kat, Ured br. 2, u roku iz Natječaja.