Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura 

u akademskoj godini 2021./2022.

Broj slobodnih mjesta: 40

Školarina: 3.000,00 kuna po godini

Održavanje nastave: Nastava započinje 22. listopada 2021., a završava 28. svibnja 2022. Termini studijskih susreta bit će sljedeći: 22./23. listopada 2021., 5./6. studenoga 2021., 19./20. studenoga 2021., 7./8. siječnja 2022., 21./22. siječnja 2022., 4./5. veljače 2022., 18./19. veljače 2022., 4./5. ožujka 2022., 25./26. ožujka 2022., 29./30. travnja 2022., 13./14. svibnja 2022., 27./28. svibnja 2022.

Tijekom godine za polaznike će biti organizirana i dva duhovno-formativna susreta, jedan u zimskom (11. prosinca 2021.), a drugi u ljetnom semestru (9. travnja 2022.).

Uvjeti za upis: Završena barem srednja škola. Motivacijsko pismo/obrazloženje.

Svi kandidati prilažu:

  • Prijavnicu i motivacijsko pismo (obrazac preuzeti ovdje)
  • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
  • Domovnicu
  • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika (nije obavezno)

 

Natječaj je otvoren 13. rujna 2021. godine i traje 30 dana.

 

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. 0 terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u uredu Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10 000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107

tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.unizg.hr 

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura

Vlaška 38, p.p. 432

10 001 Zagreb

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.