Raspored predavanja I. vikend susreta – Lectio theologica

Raspored predavanja I. vikend susreta – Znanost i istraživanje u sveučilišnom kontekstu